ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Ô chữ Việt Nam có dấu OCD116


OCD116image002

Hướng dẩn OCD116:


image004

Lời giải Ô chữ OCD115:


image006

 
%d bloggers like this: