ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Ô Chữ Việt Nam có dấu OCD224 và NN-27


Ô Chữ OCD224


image002

Hướng dẩn Ô chữ OCD224


image004

Ô CHỮ NN-27

Tác giả: Lưu Huỳnh
(Tuần báo Ngày Nay, số 44 (01.9.2016)


image006

Hướng dẩn Ô chữ NN-27

HÀNG NGANG:

1. Lễ chính thức lớn nhất của một nước, kỉ niệm ngày thành lập nước.
5. “Đơm hoa … trái” (thành ngữ).
9. Quốc gia Nam Mỹ có thủ đô là Montevideo.
10. Cành tre không còn ở trên cây nữa.
11. Tổ chức quản lí công việc chung của một quốc gia nói chung.
14. Quần đảo ngoài biển Đông, thuộc địa phận hành chính của thành phố Đà Nẵng.
17. Không yên ổn.
19. Sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, mở đầu bằng câu: “Tình ngỡ đã quên đi, như lòng cố lạnh lùng…”.
20. Răng nanh hàm trên của voi, mọc chìa dài ra ngoài hai bên miệng.
21. Vị quan dưới triều nhà Nguyễn, người đã quyết tử bảo vệ thành Hà Nội khi thực dân Pháp tấn công vào năm 1882.

HÀNG DỌC:

2. Khoảng đất có nước và cây cối ở sa mạc.
3. Phạm vi được giới hạn chặt chẽ.
4. Danh hiệu dành cho đơn vị đứng thứ nhì trong một giải thi đấu thể thao.
6. Truyện ngắn của nhà văn Tolstoi, viết về người lính hồng quân trong cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.
7. Mưa, cơn mưa (tiếng Anh).
8. Nhà địa chấn học người Đan Mạch, người đã khám phá ra lõi bên trong của Trái đất.
12. Bằng lòng, cảm thấy thích vì hợp với ý mình.
13. Búp hoặc lá cây chè đã sao, đã chế biến, dùng để pha nước uống.
15. Xem xét để thấy và biết được.
16. “Ta về ta tắm ao ta/ Dù trong dù đục … vẫn hơn” (ca dao).
17. Khó bảo, không chịu nghe lời, cứ một mực theo ý mình.
18. Nhân vật “chết đứng kinh điển” trong Truyện Kiều.

Lời giải Ô Chữ OCD223 và Ô Chữ NN-26


image008

 
%d bloggers like this: