ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Ô chữ Việt Nam có dấu OCD091


OCD091


image002

Hướng dẩn OCD091:


image002

Lời giải Ô chữ OCD090:


image006

 
%d bloggers like this: