ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Ô Chữ Việt Nam có dấu OCD154

Tác giả:   Lưu  Huỳnh

 OCD154

image002

Hướng dẩn OCD154

HÀNG NGANG:

1. Tư tưởng hoàn toàn vì lợi ích chung, không hề có chút tự tư, tự lợi.
6. Bút danh nhà thơ Nguyễn Thứ Lễ, tác giả Nhớ rừng.
7. Thuật ngữ gốc Hoa, thường được sử dụng để chỉ chung những môn võ thuật Trung Hoa.
8. Một trong 24 ngày tiết trong năm, ứng với ngày 18, 19 hoặc 20 tháng hai dương lịch.
10. Sự coi trọng của dư luận xã hội, dựa trên giá trị tinh thần, đạo đức tốt đẹp.
13. Trả tiền, thanh toán (tiếng Anh).
15. Không khiếu nại, kiện cáo nữa.
17. Một quận của Thành phố Hải Phòng.
18. Người trực tiếp sáng tạo ra toàn bộ hoặc một phần tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học nào đó.
19. Chứa chấp, cất giấu những thứ bị coi là phi pháp.
20. Nhân vật thuyền trưởng đầy cá tính do Johnny Depp thể hiện trong loạt phim Cướp biển vùng Ca-ri-bê.

HÀNG DỌC:

1. Dùng nhân lực, vật lực, tài lực hay hành động thực tế giúp để tăng lực lượng, vượt qua khó khăn.
2. “Vượng phu …” (thành ngữ”.
3. Vợ lẽ của vua, đứng đầu hàng phi.
4. Yếu tố hoặc điều kiện dễ dàng, không gây khó khăn khi thực hiện việc gì.
5. Ở tình trạng có việc cần phải giải quyết.
9. Tướng nhà Thương trong lịch sử Trung Quốc, có công giúp Thành Thang tiêu diệt nhà Hạ, lập ra nhà Thương.
10. Nhân duyên có từ kiếp trước, theo quan niệm của đạo Phật.
11. Loại đá quý có nhiều vân màu đẹp, rất cứng, dùng làm đồ trang sức.
12. Xem xét tại chỗ việc làm của tổ chức để phát hiện và ngăn chặn những gì trái với quy định.
14. Hình vòng cung gồm bảy màu chính, thường xuất hiện sau màn mưa (tiếng Anh).
15. Nói quá nhiều, thường có ý khoe khoang, khoác lác.
16. Ở trong nước, nội bộ (tiếng Anh).

Lời giải Ô chữ OCD153

image004

 
%d bloggers like this: