ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Ô Chữ Việt Nam có dấu OCD173

Tác giả: Lưu Huỳnh


OCD173

image002

Hướng dẩn OCD173

HÀNG NGANG:

5. Thành phố lớn nhất và là thủ đô của Bồ Đào Nha.
6. Tiểu bang thứ 50 của Hoa Kỳ, nằm hoàn toàn trên quần đảo cùng tên trong Thái Bình Dương.
7. Quốc gia nằm ở vùng Đông Nam Á, có thành phố du lịch Pattaya nổi tiếng.
9. Đồ mặc của người quyền quý thời phong kiến nói chung.
10. Yên lặng hoàn toàn, không một chút ồn ào, xáo động.
11. Từ gọi chung bốn tác phẩm kinh điển của Nho học Trung Hoa.
13. Có tinh thần chăm lo đến lợi ích của người khác một cách vô tư, sẵn sàng vì lợi ích của người khác mà hi sinh lợi ích của cá nhân mình.
17. Tỉnh ở vùng Đông Nam Bộ, nơi có núi Bà Đen, hồ Dầu Tiếng, thánh địa của Đạo Cao Đài…
18. Quốc gia có diện tích lớn thứ hai trên thế giới, nằm ở cực bắc của Bắc Mỹ.
19. Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp quốc (vt).

HÀNG DỌC:

1. Tỉnh miền núi nằm ở khu vực phía bắc cao nguyên Trung Bộ, có thị xã An Khê.
2. Chức quan tỉnh đứng đầu cơ quan tư pháp thời xưa.
3. Thành phố là trung tâm văn hóa, chính trị và kinh tế của tỉnh Hà Nam.
4. Tháp đồng hồ ở cung điện Westminster, được xem là một biểu tượng của London.
7. Cây nhỏ mọc ở vùng núi, rễ củ màu đen dùng làm thuốc.
8. Tỉnh lớn thuộc vùng duyên hải Bắc Bộ, có trung tâm là thành phố cùng tên.
12. Tên hiệu của Nguyễn Trãi, là công thần khai quốc nhà Hậu Lê trong lịch sử nước ta.
14. Sao chổi được khám phá vào năm 1705, tên gọi được đặt theo tên một nhà vật lý thiên văn học người Anh.
15. Tác phẩm của Khuất Nguyên, là một trong những bài thơ nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc.
16. Thuật ngữ trong tin học để chỉ những chương trình hay đoạn mã được thiết kế để gây hại cho máy chủ, cho hệ điều hành…

Lời giải Ô chữ OCD172

image004

 
%d bloggers like this: