ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Ô Chữ Việt Nam có dấu OCD175

Tác giả:   Lưu Huỳnh


OCD175

image002

Hướng dẩn OCD175

HÀNG NGANG:

1. Một trong các chòm sao hoàng đạo, mang biểu trưng là hình ảnh đôi cá.
5. Triết gia Trung Quốc, được xem là ông tổ thứ hai của Nho giáo, chỉ đứng sau Khổng Tử.
6. Huyện phía bắc của tỉnh Hải Dương, nơi có khu di tích lịch sử Chùa Trăm Gian.
7. Một trong hai thành phần chính cấu tạo câu đơn.
8. Vật có đặc tính hút sắt.
10. Tên khác của đèo Sông Pha, là một trong những đèo núi đẹp nhất Việt Nam.
13. Trong sạch và cao thượng.
14. Khối lượng kiến thức tương đối trọn vẹn mà sinh viên tích luỹ dần trong quá trình học tập.
16. Thị xã nằm về phía Tây Bắc của Tỉnh Kiên Giang, nơi có bãi tắm Mũi Nai.
17. Điều trái với pháp luật nói chung.
18. Tiếp xúc, trao đổi qua lại để giữ quan hệ với nhau.
19. “Muốn sang thì bắc …/ Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy” (ca dao).

HÀNG DỌC:

1. Ngày sinh, ngày ra đời, được xem là một trong những ngày kỉ niệm đáng nhớ.
2. Cành nhỏ mọc ra từ thân hay từ cành lớn.
3. Trật tự hợp lí giữa các ý, các phần trong nội dung diễn đạt.
4. Tên tự của Gia Cát Lượng, nhà quân sự kiệt xuất của Trung Quốc thời Tam Quốc.
9. Nhân vật truyền thuyết dưới thời Hùng Vương, ngườ bị đày ra hoang đảo và trồng được giống Dưa đỏ.
11. Từ trong văn chương để chỉ người đàn ông đi đánh trận thời phong kiến.
12. Mọi nơi nói chung trên trái đất.
15. Làm cho luồng sáng phát ra hướng đến một nơi nào đó.

Lời giải Ô chữ OCD174

image004

 
%d bloggers like this: