ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Ô Chữ Việt Nam có dấu OCD028

Tác giả: Thuận Hoà

   OCD028 

Hướng dẩn

Bổ túc:     Thêm   Dọc 10. Một phụ âm kép

Lời giải OCD027

 
%d bloggers like this: