ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Ô Chữ Việt Nam có dấu OCD080

OCD080

image002

 

Hướng dẩn OCD080:

image004

 

Lời giải Ô chữ OCD079:

image006

 
%d bloggers like this: