ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Thí dụ giải Ô Chữ VN không dấu

Giải Ô CHỮ VN không dấu sau đây:

Hướng dẩn

Ngang:
1. Đốt nóng ở nhiệt độ cao
4. Nơi giam giữ phạm nhân lâu dài
6. Vẻ bên ngoài
7. Người chăn dắt ngựa, voi
8. Một quận/huyện của tỉnh Long An (3,3)
10. Đâm mạnh đầu hay sừng vào
12. Không phải suy nghĩ lo lắng gì (2,2,2)
14. Đồ dùng để và cơm và gắp thức ăn
15. Đột nhiên bật lên thành tiếng to
16. Động vật thân mềm, có vỏ cứng và xoắn
17. Rõ ràng, sáng

Dọc:
2. Mê muội đến mức không còn biết gì (1,2)
3. Que sắt nối trục với vành bánh xe (3,3)
4. Ghi sâu trong tâm trí, không bao giờ quên
5. Làm thẳng quần áo
7. Cái cười không thành tiếng (2,4)
8. Để gọi người đàn bà đứng tuổi hoặc được kính trọng
9. Hiện tượng nước dâng cao do mưa lũ gây ra
11. Riêng
12. Chỗ nước sâu nhất
13. (Nước) mở rộng dần trên bề mặt
14. Xác định độ lớn bằng thước

Cách trình bày lời giải:

 
%d bloggers like this: