ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

SKY32 – Hãy thường xuyên xoa bóp vàn tay

Muốn khoẻ mạnh, hãy thường xuyên xoa bóp bàn tay.

Bàn tay là phần mở rộng của bộ não và tất cả các bộ phận trên cơ thể của bạn.
Vì vậy, hãy thường xuyên xoa bóp tất cả các phần của bàn tay để có một cơ thể khỏe mạnh toàn diện 🙂

 
%d bloggers like this: