ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

SKY73 – Có nhiều cách “xả” stress !

Tác giả: BS Đổ Hồng Ngọc

 Minh hoạ: Lính thuỷ

image002

image003

image004

image006

image007

 
%d bloggers like this: