ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài SDC003


SUDOCALC: Bài SDC003

 

image002

Lời giải SDC002

image004


________________________________________
Xem lời giải kỳ tới trong Bài SDC004

 
%d bloggers like this: