ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài SDC005


SUDOCALC: Bài SDC005

 

image002

Lời giải SDC004

 

image004


____________________________________________
Xem lời giải kỳ tới trong Bài SDC006

 
%d bloggers like this: