ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài SDC008


SUDOCALC: Bài SDC008

image002

Lời giải SDC007

image004


_____________________________________________
Xem lời giải kỳ tới trong Bài SDC009

 
%d bloggers like this: