ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài SDC011


SUDOCALC: Bài SDC011

image002

Lời giải SDC010

image004

_________________________________________
Xem lời giải kỳ tới trong Bài SDC010

 
%d bloggers like this: