ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài SDC012


SUDOCALC: Bài SDC012

 


image002

Lời giải SDC011

image004


__________________________________________
Xem lời giải kỳ tới trong Bài SDC013

 
%d bloggers like this: