ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài SDC013


SUDOCALC: Bài SDC013

 

image002

Lời giải SDC012

 

image004


_______________________________________
Xem lời giải kỳ tới trong Bài SDC014

 
%d bloggers like this: