ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài SDC014


SUDOCALC: Bài SDC014

 

image002

Lời giải SDC013

 

image004


__________________________________________
Xem lời giải kỳ tới trong Bài SDC015

 
%d bloggers like this: