ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài SDC017


SUDOCALC:  Bài SDC017

image002

Lời giải SDC016

image004

 

______________________________________
Xem lời giải kỳ tới trong Bài SDC018

 
%d bloggers like this: