ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài SDC018


SUDOCALC: Bài SDC018


image002

Lời giải SDC017


image004

 

__________________________________________
Xem lời giải kỳ tới trong Bài SDC019

 
%d bloggers like this: