ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài SDC019


SUDOCALC: Bài SDC019


image002

Lời giải SDC018


image004


__________________________________________
Xem lời giải kỳ tới trong Bài SDC020

 
%d bloggers like this: