ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài SDC020


SUDOCALC: Bài SDC020


image002

Lời giải SDC019


image004

__________________________________________
Xem lời giải kỳ tới trong Bài SDC022

 
%d bloggers like this: