ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài SDC021

 

SUDOCALC: Bài SDC021


image002

Lời giải SDC020


image004


__________________________________________
Xem lời giải kỳ tới trong Bài SDC022

 
%d bloggers like this: