ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài SDC022


SUDOCALC: Bài SDC022

image002

Lời giải SDC021

image004


__________________________________________
Xem lời giải kỳ tới trong Bài SDC023

 
%d bloggers like this: