ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài SDC024


SUDOCALC:   Bài SDC024

image002

 

Lời giải SDC023

image004

__________________________________________
Xem lời giải kỳ tới trong Bài SDC025

 
%d bloggers like this: