ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài SDC026


SUDOCALC: Bài SDC026

image002

Lời giải SDC025

image004
__________________________________________
Xem lời giải kỳ tới trong Bài SDC027

 
%d bloggers like this: