ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài SDC029


SUDOCALC (KenKen): Bài SDC029


image002

Lời giải SDC028


image004

 

__________________________________________
Xem lời giải kỳ tới trong Bài SDC030

 
%d bloggers like this: