ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài SDC034


SUDOCALC (KenKen): Bài SDC034


image002

Lời giải SDC033


image004

__________________________________________
Xem lời giải kỳ tới trong Bài SDC035

 
%d bloggers like this: