ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài SDC036

SUDOCALC (KenKen): Bài SDC036

image002

Lời giải SDC035

image004

________________________________________
Xem lời giải kỳ tới trong Bài SDC037

 
%d bloggers like this: