ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài SDC037

SUDOCALC (KenKen): Bài SDC037

 image002

 

 

Lời giải SDC036

 image004

 

 ________________________________________
Xem lời giải kỳ tới trong Bài SDC038

 

 

 

 
%d bloggers like this: