ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài SDC038


SUDOCALC (KenKen): Bài SDC038


image002

Lời giải SDC037


image004


_______________________________________
Xem lời giải kỳ tới trong Bài SDC039

 
%d bloggers like this: