ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài SDC040


SUDOCALC (KenKen): Bài SDC040


image002

Lời giải SDC039


image004

_______________________________________
Xem lời giải kỳ tới trong Bài SDC041

 
%d bloggers like this: