ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài SDC041


SUDOCALC (KenKen): Bài SDC041


image002

Lời giải SDC040


image004

________________________________________
Xem lời giải kỳ tới trong Bài SDC042

 
%d bloggers like this: