ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài SDC042


SUDOCALC (KenKen): Bài SDC042


image002

Lời giải SDC041


image004


_________________________________________
Xem lời giải kỳ tới trong Bài SDC043

 
%d bloggers like this: