ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài SDC043


SUDOCALC (KenKen): Bài SDC043


image002

Lời giải SDC042


image004


_________________________________________
Xem lời giải kỳ tới trong Bài SDC044

 
%d bloggers like this: