ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài SDC049


SUDOCALC (KenKen): Bài SDC049
Lời giải SDC048

_________________________________________
Xem lời giải kỳ tới trong Bài SDC050

 
%d bloggers like this: