ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài SDC061


SUDOCALC (KenKen): Bài SDC061
Lời giải Bài SDC060

____________________________
Xem lời giải kỳ tới trong Bài SDC062

 
%d bloggers like this: