ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

SDC năm 2018

SUDOCALC (KENKEN) Thực tập – Các bài năm 2018:


Bài SDC080M – kỳ BK293, 25/05/2018
Bài SDC079M – kỳ BK292, 18/05/2018
Bài SDC078M – kỳ BK291, 27/04/2018
Bài SDC077M – kỳ BK290, 20/04/2018
Bài SDC076M – kỳ BK289, 12/04/2018
Bài SDC075M – kỳ BK288, 23/03/2018
Bài SDC074M – kỳ BK287, 16/03/2018
Bài SDC073M – kỳ BK286, 09/03/2018
Bài SDC072M – kỳ BK285, 02/03/2018
Bài SDC071M – kỳ BK284, 09/02/2018
Bài SDC070M – kỳ BK283, 02/02/2018
Bài SDC069M – kỳ BK282, 26/01/2018
Bài SDC068M – kỳ BK281, 19/01/2018
 
%d bloggers like this: