ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Giới thiệu SUDOCALC


SUDOCALC   hay   KENKEN©

 

SUDOCALC (hay KenKen © ) là SUDOKU ở mức độ cao hơn. Sudoku tiêu chuẩn kích thước 9×9 gồm 81 ô vuông chia thành 9 hàng, 9 cột, 9 khối 3×3. Bài toán Sudoku là một khung Sudoku có một số ô đã được ghi số trong khoảng từ 1 đến 9. Giải bài toán Sudoku là điền số vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối đều chứa đầy đủ 9 số từ 1 đến 9.

Sudocalc giống Sudoku vì cũng là một khung vuông nxn với n con số từ 1 đến n, phải chứa đầy đủ trong n hàng và n cột. Sudocalc không có điều kiện về khối nên kích thước nxn không bắt buộc chia đúng cho 3, có thể là 4×4, 5×5, 6×6, 7×7, 8×8 hay 9×9 (càng lớn càng khó).
Sudocalc = Sudoku + Calculation là sự kết hợp của Sudoku với mạng tính toán.

Sudocalc khó hơn Sudoku với điều kiện về “lồng tính toán”. Lồng tính toán là một số ô vuông tiếp cận được khoanh vùng trong một đa giác nhỏ. Phép tính phải làm với các con số trong lồng và kết quả phải có, được viết bằng chữ nhỏ ở một góc nào đó của lồng. Phép tính là cộng (+), trừ (-), nhân (x) hay chia (/) chỉ có với lồng có hơn 1 ô. Lồng không có phép tính thì kết quả chính là con số phải điền vào lồng.

Giải bài toán SUDOCALC kích thước nxn là điền các số từ 1 đến n vào các ô trống sao cho:

  • Mỗi hàng, mỗi cột đều chứa đầy đủ các số từ 1 đến  n
  • Số trong các “lồng tính toán” phải nghiệm đúng kết quả và phép tính trong các lồng đó


Thí dụ:
  Một Sudocalc kích thước 5×5.   Các số phải điền là 1, 2, 3, 4 và 5.

image002

 

Cách tìm các số phải điền (trường hợp Sudocalc 5×5)

1) Phân tích kết quả thành nhiều thành phần thích hợp với phép tính.

3+    =>  1+2,  2+1
9+   =>  4 +5,  5+4
7+   =>  5+2,  2+5,  4+3,  3+4

4-   =>  5 với 1,  1 với 5
3-   =>  5 với 2,  2 với 5,  4 với 1,  1 với 4
2-   =>  5 với 3, 3 với 5, 4 với 2, 2 với 4, 3 với 1, 1 với 3

5/    =>  5 với 1, 1 với 5
3/    =>  3 với 1,  1 với 3
2/    =>  2 với 1,  1 với 2,  2 với 4,  4 với 2

10x  =>  2 ô:   2×5, 5×2,
3 ô:   2x5x1, 5x2x1, 1x2x5, 1x5x2, 5x1x2, , 2x1x5
3x     =>  2 ô:   3×1, 1×3
3 ô:   3x1x1, 1x1x3, 1,3,1    (1, 1 không cùng hàng hay cùng cột)
6x     =>  2 ô:   2×3, 3×2
3 ô: 2x3x1, 3x1x2, 1x2x3, 3x2x1, 1x3x2, 2x1x3
16x   =>   3 ô: 4x4x1, 1x4x4 (4, 4 không cùng hàng hay cùng cột)

v v ……

2) Chọn số thích hợp sao cho các số trên cùng hàng hay cùng cột không trùng nhau.

Thực tập:    Giải Sudocalc 6×6 với các số từ 1 đến 6:

image004

Thuận Hoà
Sydney, 2016

 
%d bloggers like this: