ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài Sudoku SUD002


Hai bài SUDOKU SUD002 dễ và khó
Lời giải SUD001D và SUD001K

___________________
Xem lời giải kỳ tới

 
%d bloggers like this: