ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài Sudoku SUD003


Hai bài SUDOKU SUD003 dễ và khó
Lời giải SUD002D và SUD002K

____________________
Xem lời giải kỳ tới

 
%d bloggers like this: