ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài Sudoku SUD004

 

Hai bài SUDOKU SUD004 dễ và khó
Lời giải SUD003D và SUD003K

___________________
Xem lời giải kỳ tới

 
%d bloggers like this: