ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài Sudoku SUD005


Hai bài SUDOKU SUD005 dễ và khó
Lời giải SUD004D và SUD004K

___________________________
Xem lời giải của SUD005 kỳ tới

 
%d bloggers like this: