ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài Sudoku SUD007


Hai bài SUDOKU SUD007 dễ và khó



Lời giải SUD006D và SUD006K




_____________________
Xem lời giải kỳ tới

 
%d bloggers like this: