ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài Sudoku SUD008


Hai bài SUDOKU SUD008 dễ và khó
Lời giải SUD007D và SUD007K

________________
Xem lời giải kỳ tới

 
%d bloggers like this: