ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài Sudoku SUD009


Hai bài SUDOKU SUD009 dễ và khó
Lời giải SUD008D và SUD008K

___________________________
Xem lời giải SUD009 kỳ tới

 
%d bloggers like this: