ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài Sudoku SUD010


Hai bài SUDOKU SUD010 dễ và khó
Lời giải SUD009D và SUD009K

________________________
Xem lời giải SUD010 kỳ tới

 
%d bloggers like this: