ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài Sudoku SUD011


Hai bài SUDOKU SUD011 dễ và khó
Lời giải SUD010D và SUD010K

_______________________
Xem lời giải SUD011 kỳ tới

 
%d bloggers like this: