ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài Sudoku SUD012


Hai bài SUDOKU SUD012 dễ và khó
Lời giải SUD011D và SUD011K


 

_________________________
Xem lời giải SUD012 kỳ tới

 
%d bloggers like this: