ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài Sudoku SUD013


Hai bài SUDOKU SUD013 dễ và khó
Lời giải SUD012D và SUD012K

_____________________
Xem lời giải SUD013 kỳ tới

 
%d bloggers like this: